استخدام سازمان جهانی یونسکو

استخدام سازمان جهانی یونسکو در ایران (سال ۹۷ )

استخدام سازمان جهانی یونسکو در ایران (سال ۹۷ ) یونسکو به‌منظور بهبود تنوع جغرافیایی و ترویج عدالت در کارکنان یونسکو، به دنبال استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های جوانان خلاق و نخبه در رشته‌های مختلف علمی است. بر اساس دستورالعمل یونسکو، کمیسیون‌های ملی باید با در نظر گرفتن معیارهای زیر، حداکثر ۱۵ نفر را انتخاب و […]
رفتن به بالای صفحه