فراخوان جذب نیروی طرحی کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ با توجه به نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان از دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ایمونولوژی درخواست می گردد، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۲۸ فرصت دارند از طریق سایت https://dme.semums.ac.ir در قسمت فرم تقاضای عضو هیات علمی ثبت نام نموده و مدارک را آپلود نمایند.

لازم به ذکر است: جذب به صورت غیر هیات علمی می باشد.

منبع : دانشگاه علوم پزشکی سمنان