خبر ۱۰ اسفندماه ۹۸ – اطلاعیه انجام سایر مراحل پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش یزد

نتایج یک برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۸ در سایت سازمان سنجش اعلام گردید جهت اقدامات بعدی صرفاً اطلاعیه های سایت اداره کل آموزش و پرورش یزد را پیگیری نمایید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش با اعلام این خبر افزود: کلیه پذیرفته شدگان می بایست مطابق برنامه زمانبندی (که در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد) جهت انجام مراحل بعدی به اداره امور اداری وتشکیلات آموزش و پرورش استان یزد مراجعه نمایند اما با توجه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فعلا نیازی به مراجعه حضوری نبوده و پذیرفته شدگان می بایست جهت اقدامات لازم اطلاعیه بعدی سایت اداره کل را مطالعه نمایند.

” محمد حسین پارساییان” گفت: افرادی که فرم گزینش (اطلاعات فردی) را در مرحله تشکیل پرونده تکمیل و تحویل واحد گزینش (طبقه دوم اداره کل) نموده اند نیازی به تحویل مجدد فرم نبوده و در صورت نقص در فرم از طرف همکاران حوزه گزینش به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً زمانبندی مرحله مصاحبه گزینش نیز از طریق اطلاعیه توسط حوزه گزینش در سایت اداره کل اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل افزود: افرادی که در این مرحله پذیرفته نشده اند و نسبت به نتیجه اعتراض دارند از طریق سایت سازمان سنجش قسمت پاسخگویی الکترونیکی می توانند نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند لیکن معترضین باید توجه داشته باشند که پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت در هر رشته شغل – محل به ترتیب نمره فضلی (مجموع نمرات فضلیِ داوطلبان معرفی شده با وزن هفتاد درصد (۷۰ %) نمره آزمون کتبی و سی درصد(۳۰ %) نمره مصاحبه استخدامی) با عمال ضرایب مربوطه در هر سهمیه با داشتن شرایط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدام معرفی می شوند و واحد امور اداری اداره کل، تمام شرایط را با دقت بررسی نموده و نمرات نیز با دقت ثبت شده است و دو بار نیز تمام موارد بررسی و تایید شده است. وی تاکید کرد که صرفاً اطلاعیه های سایت اداره کل را دنبال نمایند و از مراجعه حضوری به ادارات شهرستان ها و مناطق یا اداره کل و همچنین تماس تلفنی خودداری نمایند.

منبع : سایت آموزش و پرورش یزد