خبر ۲۳ فروردین ماه ۹۹ – اطلاعیه اعلام نتایج آزمون پزشکان متخصص وزارت بهداشت در استخدامی فراگیر ۹۸

اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتایج اولیه آزمون ویژه پزشکان متخصص دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۸

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پزشکان متخصصی که در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ثبت نام و در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۷ در آزمون آن شرکت نموده‌اند، می‌رساند که نتایج اولیه آزمون مذکور امروز شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۲۳ بر روی سایت سازمان ‌سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان متقاضی هریک از دانشکده ها یا دانشگاه های مذکور پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی‌شدگان برای بررسی مدارک باشند، باید برای اقدامات بعدی به آدرس سایت دانشکده ها یا دانشگاه های موردنظر به شرح جدول ذیل مراجعه و براساس توضیحات مندرج در سایت، اقدام نمایند.

نام دانشگاه/ دانشکده

آدرس سایت

دانشکده علوم پزشکی آبادان

http://abadanums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://www.ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

http://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

http://sirums.ac.ir/index.php/fa/

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

http://shoushtarums.ac.ir/fa/

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز)

http://www.abzums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

http://www.nums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی خوی

https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/

منبع : سایت سنجش

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک کنید