جذب نیرو در دادگستری استان آذربایجان شرقی

دادگستری استان آذربایجان شرقی جهت تکمیل کادر یگان حفاظتی از بین دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بشرح جدول ذیل برای شهرستان های مذکور بتعداد ۱۸ نفر از طریق آزمون، انجام مصاحبه وگزینش پذیرش می نماید.

کلیه متقاضیان ضرورت دارد قبل از پایان مهلت ثبت نام، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و با فراهم نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام و به همراه مدارک درخواستی به واحد امور اداری و استخدامی منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان‌شرقی ارسال نمایند.

 

جدول نیازهای شغلی
نام استانشهرستاننام امکنهجنسیتردیف درجات مورد نیازمدرک تحصیلی
مردزن
آذربایجان شرقیآذرشهردادگستری*۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیاسکودادگستری*۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیاهردادگستری۱۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیبنابدادگستری۱۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیجلفادادگستری۱۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیسرابدادگستری*۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیشبستردادگستری*۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیبستان آباددادگستری۱۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیمراغهدادگستری*۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیهریسدادگستری۱*پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیعجب شیردادگستری۱*پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیمرنددادگستری*۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیملکاندادگستری*۱پاسیاردیپلم
آذربایجان شرقیمیانهدادگستری*۱پاسیاردیپلم

شرایط ثبت نام:

– نیروهای افتخاری شورای حل اختلاف دادگستری استان آذربایجان‏شرقی در اولویت جذب قرار دارند. (ارائه مستندات مبنی بر اشتغال یا عضویت افتخاری شورای حل اختلاف افراد از استان الزامی می‌باشد)

– نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف استان به ازاء هر سال سابقه خدمت به شرایط سنی نامبردگان حداکثر تا ۳۰ سالگی اضافه خواهد شد.

– افراد متقاضی صرفاً جهت نگهبانی و بازرسی نسوان و با مدرک دیپلم (در تمامی رشته‌ها) جذب می گردند و هیچگونه تعهدی نسبت به ادامه تحصیل و یا اعمال مدرک بالاتر افراد مذکور ونیز تبدیل وضعیت خدمتی ایشان ندارد.

تذکر: دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر و بالاتر از مقطع تحصیلی اعلام شده ( دیپلم) در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک تحصیلی معادل حق شرکت در آزمون را ندارند.

– مدارک تحصیلی متقاضیان پس از اعلام نتیجه نهایی بایستی به تأیید وزارت آموزش و پرورش برسد.
– افراد معرفی شده تابع مقررات نظامی و آئین نامه های مصوب یگان حفاظت قوه قضائیه می‌باشند.
– امکان ارتقاء و تغییر وظیفه ارجاعی – نگهبان – وجود ندارد.

شرایط عمومی پذیرش :

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
۳- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۴- داشتن توانایی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلاء به بیماری مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد جمهوری اسلامی ایران.

۵- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرّح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۷- نداشتن منع استخدامی در دستگاه دولتی به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.

۸- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دایم برای آقایان.
۹- داوطلب نباید جزء نیروهای رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، حجمی و شرکتی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت سازمانها و یا وابسته باشد.

۱۰- اخذ تعهد کتبی و قطعی مبنی بر خدمت تحت عنوان نیروی نگهبان یا بازرس نسوان .

۱۱- داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در امتحانات ثبت نام نمایند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم (کلیه رشته‌ها) باشند و به مدارک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد. (در صورت ادامه تحصیل مدرک تحصیلی بالاتر اعمال نخواهد شد

۱۲- داشتن حداقل بیست (۲۰) سال و حداکثر بیست و دو (۲۲) سال تمام (متولدین ۰۳/۰۶/۱۳۷۵ به بعد) برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم .

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه سن ، تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان تا پایان ثبت نام (۹۷/۶/۳) می‏باشد.
۱۳- افراد متقاضی می‏بایست بومی همان شهر باشند.

۱۴- افراد خانواده معظم شهدا و ایثارگران دارای امتیاز می‌باشند.

لازم به توضیح است افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی‏های زیر باشند، داوطلب بومی شهرستان تلقی می‏گردند:

۱- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای پذیرش یکی باشد.

۲- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای پذیرش آنان یکی باشد.

۳- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای پذیرش طی کرده باشد

۴- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای پذیرش را داشته باشند.( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)

تذکر: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می‏باشد.
توجه: مهلت ثبت نام و ارایه مدارک تا پایان روز شنبه مورخ ۹۷/۶/۳ می‌باشد.

توجه: تاکید می‏گردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در آزمون تمدید نخواهد شد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. متقاضیان شرکت در امتحان باید پس از تکمیل فرم آزمون، آن را به همراه مدارک درخواستی بصورت پست پیشتاز به واحد امور اداری و استخدامی منابع انسانی دادگستری استان آذربایجانشرقی ( به آدرس : تبریز – اول سربالائی ولیعصر(عج)- ساختمان شماره ۲ دادگستری تبریز – طبقه سوم – امور اداری دادگستری استان آذربایجانشرقی) در مهلت تعیین شده ارسال نمایند. لازم به ذکر است به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‏گردد.

 

تذکرات و شرایط اختصاصی:

تذکر ۱: پذیرش افراد با رعایت سایر قوانین و مقررات به صورت «قرارداد کارگری» می‌باشد.
تذکر ۲: معدل مدرک تحصیلی دیپلم داوطلبان آزمون نباید از ۱۴ کمتر باشد.
تذکر ۳: داشتن وضعیت جسمانی سالم و حداقل قد برای آقایان ۱۶۵ سانتی‌متر و برای بانوان ۱۶۰ سانتی‌متر می‌باشد.

تذکر ۴: با توجه به اینکه دستگاه‌‌های پذیرش کننده، مدارک متقاضیان را پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون بررسی خواهد کرد لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی ، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن و به ویژه مدارک ایثارگری، بومی و سابقه اشتغال غیررسمی در دستگاه های اجرایی مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی باشد. هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نمی‌شود و در هر مرحله از امتحان ، اعلام نتایج اولیه ، مصاحبه پذیرشی و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از ادامه فرایند جذب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

تذکر ۵: مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مصاحبه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم قرارداد کارگری، حکم صادره لغو و بلااثر می‌شود.

تذکر ۶: اسامی پذیرفته شدگان پس از تأیید مراجع ذی صلاح از طریق معاونت منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان‌شرقی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
تذکر ۷: از پذیرفته شدگان آزمون ، تعهد خدمتی به صورت محضری مبنی بر عدم درخواست جابجایی محل خدمت به مدت ده سال اخذ خواهد شد. لیکن شرایط مذکور، در طی مدت یاد شده، الزامی برای استمرار قرارداد کارگری برای دستگاه اجرایی مربوطه ایجاد نمی نماید.

تذکر ۸: عکس خواهران باید با حجاب اسلامی و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر ۹: حدالامکان عکس ارسالی رنگی جدید و دارای زمینه سفید باشد و از ارسال عکسهای مخدوش خودداری نمایید. در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در امتحان از وی سلب می‌گردد.

لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان تأکید می‌گردد داوطلبان حتماً نسبت به کنترل عکس خود دقت نمایند تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگر را به جای عکس خود ارسال ننمایند. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
تذکر ۱۰: این آزمون حق استخدام به افراد ایجاد نمی‌کند.

پرداخت وجه :

ثبت نام در آزمون از روز سه ‏شنبه ۹۷/۵/۳۰ لغایت روز ‌شنبه مورخ ۹۷/۶/۳ انجام خواهد پذیرفت و متقاضی باید با پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۲۹۰۴۴۲۰۰۳ شعبه بانک ملّی دادگستری تبریز از طریق شعب بانک ملیّ واریز نماید.

تکمیل تقاضانامه ثبت نام:

– داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی ( فامیل) ، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل تکمیل نمایند. از بکار بردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود. داوطلب باید کد ملی و شماره شناسنامه خود را که ده رقم می باشد در محل مربوطه درج و از گذاشتن ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذ کارت ملی نشده اند برای اطلاع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویای ۶۶۷۲۹۵۹۳ تماس حاصل نمایند.

– داوطلب باید برحسب اینکه زن یا مرد می باشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاری نماید.
– داوطلب باید دین، وضعیت نظام وظیفه ، وضعیت چپ دست بودن خود را در قسمت مربوطه تکمیل نماید.
– داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را ذکر نمایند.
– داوطلب باید معدل مدرک تحصیلی خود را در قسمت مربوطه درج نماید.

– داوطلب بایدنام استان و شهرستان محل اقامت خود را در محل مربوطه درج نماید. همچنین آدرس دقیق پستی و کد پستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید .

– داوطلب شماره تلفن ثابت و همراه خود را در محل مربوطه درج نماید.
– داوطلب متقاضی می تواند آدرس پست الکترونیکی خود را در محل مربوطه درج نماید.
– داوطلب باید محل مورد تقاضای شغل را در قسمت مربوطه مشخص نماید .

تذکر: داوطلبان باید به محل خدمت، جنس، ظرفیت پذیرش توجه نماید.

تذکر: زمان برگزاری امتحان و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون از طریق معاونت منابع انسانی دادگستری استان سایت دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام خواهد شد.
– تعیین حوزه امتحانی داوطلبان و ساعت شروع و محل برگزاری امتحان بر روی کارت شرکت در آزمون درج و متعاقباً اعلام خواهد شد.
توجه: لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در امتحان به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدرک داوطلبان پس از اجرای امتحان توسط دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مواد آزمون:

۱- فناوری اطلاعات ( ICDL ) 2- معارف اسلامی ۳- اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و سیاسی ۴- ادبیات فارسی ۵- هوش و توانمندی‌های عمومی
کلیه دروس آزمون بصورت چهار گزینه ای با ضریب یک طراحی خواهد شد. ضمناً به ازای هر سؤال غلط یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره: اقلیت‏های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

تذکرات مهم:

به منظور احراز مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت پذیرش قرارداد کارگری، پذیرفته شدگان موظفند حداکثر یک ماه پس از تأیید گزینش ، مدارک مربوط به کسب مهارت‏های هفتگانه (ICDL) و سایر مهارت‌ها و مدارک مربوط به جدول را ارائه نمایند. بدیهی است کسانی که فاقد گواهینامه‏های مذکور می‏باشند و یا گواهی‌نامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نمی باشند، موظفند در یکی از مراکز تعیین شده که در بخش اعتبار سنجی مؤسسات آموزشی با عنوان مؤسسات تعیین صلاحیت شده در درگاه الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور قابل مشاهده می باشد، پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهینامه مذکور را در زمان مقرر ارایه نمایند.

لذا داوطلبان برای ثبت نامه در آزمون می توانند از طریق همین آگهی دفترچه راهنما و فرم درخواست را دریافت و پس از تکمیل از طریق پست پیشتاز به معاونت منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان شرقی ارسال نمایند.
آدرس: تبریز – اول سربالائی ولیعصر(عج)-  ساختمان شماره ۲ دادگستری تبریز – طبقه سوم – معاونت منابع انسانی دادگستری استان آذربایجانشرقی.