اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام وزارت بهداشت

پیرو اطلاعیه های منتشره مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ و ۹۸/۱۰/۲۲ بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰ شرکت نموده و برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه نموده اند، می رساند که کارنامه نهایی داوطلبان تا ساعت ۲۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان هر یک از دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست باتوجه به نتیجه اعلام شده مندرج در کارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که برای کلیه داوطلبانی که کارنامه قبولی صادر شده است، می بایست از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ از طریق مراجعه به سایت دانشگاه یا دانشکده موردنظر، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب نمایند.

توجه:

** استخدام پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند، منوط به تأیید هسته گزینش دانشگاه مربوطه و توانمندی های جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع است.

** داوطلبانی که در زمان های مشخص شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم برای شروع بکار اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است در اینگونه موارد با هماهنگی با سازمان سنجش آموزش کشور از سایر شرکت کنندگان دارای حدنصاب و شرایط آگهی به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهد شد.

** مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و اصلاحیه بعدی آن و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می شود.ضمناً به اطلاع داوطلبان می رساند نتایج نهایی کدشغل محل های درج شده در جدول ذیل، متعاقباً اعلام می گردد.

ردیفدانشگاهشهرستانکدشغل محلعنوان شغل محل
۱زنجانابهر۲۱۸۸۷کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۲زنجانایجرود۲۱۸۸۸کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۳زنجانخدابنده۲۱۸۸۹کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۴زنجانزنجان۲۱۸۹۰کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۵زنجانطارم۲۱۸۹۱کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۶زنجانماه نشان۲۱۸۹۲کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۷زنجانخدابنده۲۱۸۹۳کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی
۸زنجانزنجان۲۱۸۹۴کارشناس بالینی فوریتهای پزشکی
۹آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۷۲کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۰آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۷۳کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۱آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۷۴کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۲آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۷۷کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۱۳آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۹۷کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۴آذربایجان غربیارومیه۲۰۵۹۸کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۵آذربایجان غربیاشنویه۲۰۵۹۹کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۶آذربایجان غربیمهاباد۲۰۶۰۰کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۷آذربایجان غربینقده۲۰۶۰۱کارشناس تجهیزات پزشکی
۱۸آذربایجان غربیمیاندواب۲۰۶۳۶کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۱۹کرمانشاهثلاث باباجانی۲۲۴۲۳پرستار
۲۰کردستانسقز۲۲۲۸۴پرستار
۲۱کردستانسقز۲۲۲۹۱پزشک عمومی
۲۲کردستانسقز۲۲۲۹۹کارشناس اتاق عمل
۲۳کردستانسقز۲۲۳۰۰کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
۲۴کردستانسقز۲۲۳۰۱کارشناس امور اجرایی سلامت
۲۵کردستانسقز۲۲۳۱۳کارشناس بهداشت محیط
۲۶کردستانسقز۲۲۳۱۵کارشناس پرتوشناسی
۲۷کردستانسقز۲۲۳۲۲کارشناس تجهیزات پزشکی
۲۸کردستانسقز۲۲۳۲۳کارشناس تغذیه
۲۹کردستانسقز۲۲۳۲۵کارشناس هوشبری
۳۰کردستانسقز۲۲۳۳۰ماما
۳۱کردستانسقز۲۲۳۳۶مددکار بهداشتی و درمانی
۳۲کردستانسقز۲۲۳۳۹مسئول خدمات مالی ۱
۳۳کردستانسقز۲۲۳۴۰مسئول خدمات مالی ۱
۳۴کردستانسقز۲۲۳۴۱مسئول خدمات مالی ۱
۳۵کردستانسقز۲۲۳۵۵کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۶کردستانسقز۲۲۳۵۶کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۷کردستانسقز۲۲۳۶۱کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
۳۸کردستانسقز۲۲۳۶۵حسابدار
۳۹کردستانسقز۲۲۳۶۶حسابدار
۴۰کردستانسقز۲۲۳۶۷حسابدار
۴۱کردستانسقز۲۲۳۶۸کارشناس امور اداری
۴۲کردستانسقز۲۲۳۶۹کارشناس شبکه
۴۳کردستانسقز۲۲۳۷۰کارگزین
۴۴کردستانسقز۲۲۳۷۱متصدی امور دفتری
۴۵کردستانسقز۲۲۳۷۲مهندسی تأسیسات
منبع : سایت سازمان سنجش کشور
جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک کنید