اعلام فهرست اولیه برای انجام تست روانشناسی جذب نیرو در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت

ضمن آرزوی موفقیت « آنی استخدام » به اطلاع کاربران می رسانیم ، فهرست شماره صندلی پیش بینی شده برای متقاضیان جهت آزمون تست روانشانسی اعلام گردید.

افراد متقاضی می بایست در هنگام ورود به جلسه آزمون، کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت به همراه داشته باشند، در غیر اینصورت از ورود افراد جلوگیری خواهد شد.

منبع : کارآفرینان آوا سلامت

جهت مشاهده فهرست شماره صندلی آزمون تست روانشناسی کیک نمایید