اعلام زمان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای کلیه ثبت نام کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به شرایط موجود ناشی از مراقبتهای بهداشتی  زمان برگزاری آزمون در صورت بهبود وضعیت، روزهای ۴ و ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خواهد بود.

منبع : سایت کارآفرینان آوا سلامت