اعلام اسامی معرفی شدگان آزمون استخدام پیمانی رشته متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اسامی معرفی شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه ۹۸/۰۸/۳۰ رشته متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت اخذ و بررسی مدارک استخدامی اعلام شد.

مدارک موردنیاز:

۱- مدرک تحصیلی ( تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۷/۱۲ ) و ارائه مقاطع مرتبط قبلی در صورت درج در شرایط احراز

۲- کارت ملی و ۲ قطعه عکس پشت نویسی شده 

۳- تصویر کلیه صفحات شناسنامه

۴- اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ( ویژه برادران ) تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۷/۱۲ باشد گواهی اتمام خدمت معتبر نیز مورد پذیرش است

۵- گواهی وضعیت خدمت طرح نیروی انسانی ( برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان )

  • گواهی پایان طرح اجباری تا ۹۸/۰۷/۱۲ پذیرفته شده در دانشگاه غیرمحل خدمت
  • گواهی معافیت ازطرح ( اجباری ) پذیرفته شده در دانشگاه غیرمحل خدمت
  • گواهی شروع خدمت طرح اجباری از ۹۸/۰۷/۱۲ برای پذیرفته شدگان همان موسسه
  • گواهی انصراف از طرح ( اختیاری ) تا زمان بررسی مدارک پذیرفته شده در دانشگاه غیرمحل خدمت

۶- اصل به همراه تصویر مدارک ایثارگری ، معلولیت حسب مورد از مراجع ذیصالح جهت بهره مندی از سهمیه های قانونی( ارائه گواهی معتبر از بنیاد  شهید و امور ایثارگران استان و یا سازمان بهزیستی به تاریخ روز )

۷- شرایط سنی :

حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۵ سال جهت دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ( متولدین ۷۸/۷/۳ تا ۶۳/۷/۳ )

– حداکثر ۴۰ سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد (متولدین بعد به ۱۳۵۸/۷/۳ )

– حداکثر ۴۵ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری وبالاتر ( متولدین ۱۳۵۳/۷/۳ به بعد )

– مالک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام  می باشد  (1398/07/03)

۷-۱- جانبازان،آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانباز ۲۵ %و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
۷-۲- باتوجه به گواهی ارائه شده اعضای خانواده معظم شهدا، شامل : پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

۷-۳- رزمندگان دارای سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان خدمت حضور درجبهه و مدت زمان بستری
و استراحت پزشکی ناشی از مجروحیت رزمندگان داوطلب

۷-۴ -تصویر حکم کارکنان قراردادی وزارت بهداشت حداکثر به میزان ۱۵سال طبق فرم خالصه ۵۰۲

۷-۵ -تصویر گواهی خدمت از شرکت که به تایید محل خدمت رسیده است و سابقه بیمه از تامین اجتماعی
کارکنان شرکتی که به صورت غیر مستقیم از طرف شرکتهای پیمانکاری طرف قراردادبا دانشگاه و یا سایر
موسسات تابعه وزارت بهداشت حداکثر به میزان ۱۵ سال

۷-۶ -تصویر گواهی پایان طرح داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را انجام داده اند به میزان
انجام خدمت فوق

۷-۷ -تصویر گواهی ، حکم و یا سابقه بیمه کارمندان تمام وقت دولتی و یا کارکنان شرکتی و قراردادی قطع
همکاری شده ( به میزان ۵ سال )

۷-۸ -مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان طبق تاریخ شروع و پایان مندرج در کارت یا گواهی.

۸- گواهی کارگزینی محل خدمت با قید تاریخ شروع و پایان تعهدات و با ذکر ضریب محرومیت منطقه

– آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی واحد اشتغال درخصوص مشمولین ضریب K

تذکر:

۱ -مشمولین شاغل در مناطق محروم۳/۵ ( سه پنجم ) و ۳.۵/۵ ( سه و نیم پنجم ) می توانند صرفا در آزمون استخدامی همان موسسه و همان منطقه محل خدمت شرکت نمایند .

۲ -سایر مشمولین ضریب k در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون ( در هر شغل – محل ) می باشند که از میزان
تعهدات آنان حداکثر شش ( ۶ )ماه باقی مانده باشد. مالک عمل برای محاسبه حداکثر شش ماه ، از تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد ) تاریخ اتمام ۹۹/۰۱/۱۲ 

منبع : سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید