اصلاحیه اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان

«اصلاحیه فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون قرارداد کار معین مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۷ دانشکده علوم پزشکی سیرجان »

پیرو آگهی مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۷ درخصوص دعوت اولیه از داوطلبان آزمون قرارداد کار معین مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۷  با عنایت به وصول آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بومی گزینی در استخدام های دولتی،لیست اصلاحی  اسامی داوطلبان دعوت شده با لحاظ تکلیف قانونی ناشی از احکام صادره و مکاتبات مراجع بالادستی و حذف سهمیه مذکور به شرح زیر جهت معرفی به هسته گزینش اعلام می گردد.

شایان ذکر است باستناد نامه شماره ۲۹۲۵/۲۰۹/د مورخ ۲۳/۴/۹۸  وزارت متبوع،احدی از  داوطلبین شرکت کننده در رشته شغلی مهندسی تاسیسات واجد شرایط احراز متن آگهی نشده اند.

تذکرات مهم:

– داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شده اعلام گردیده ، جهت انجام مراحل گزینش معرفی و  عقد قرارداد با آنان منوط به تاییدیه هسته گزینش دانشگاه می باشد.

-داوطلبان پس از اعلام نتیجه حداکثر تا ۱۰ روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوه بررسی مدارک ، اعمال سهیمه ها و امتیازات، کتباً به دانشکده علوم پزشکی  ارائه نمایند.

منبع : دانشکده علوم پزشکی سیرجان

برای مشاهده لیست اصلاحی اسامی داوطلبان اینجا کلیک نمایید