استخدام مشاغل عملیاتی ریلی کشور – ۲۸ اسفندماه ۹۸

شرکت پویانوین سبز درنظردارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود، در خطوط شبکه ریلی کشور، در مشاغل مندرج در جدول ذیل، از بین داوطلبان ذکور و بومی واجد شرایط، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و معاینات طب کار، تعدادی را انتخاب نماید.

افراد واجد شرایط متقاضی شرکت درآزمون،می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به سایت مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفادآگهی و مطابق با شرایط ذکر شده، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تاریخ اتمام ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز ۳۱ ام فروردین ماه ۱۳۹۹ می باشد

عنوان شغلیمقطع تحصیلیرشته تحصیلی
لکوموتیورانکاردانی و کارشناسیحمل و نقل، کامپیوتر(گرایش نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فن آوری اطالعات، آمار، ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، متالورژی، ساخت و تولید(گرایش ماشین ابزار)، فیزیک، عمران، صنایع (کلیه گرایش ها به استثناء رشته های صنایع غذایی)
متصدی
ترافیک
کاردانی و کارشناسیحمل و نقل، کامپیوتر(گرایش نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فن آوری اطالعات، آمار،ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، ساخت و تولید(گرایش ماشین ابزار)،مدیریت(گرایش های بازرگانی، گمرکی، صنعتی، کاربردی، دولتی، بیمه)، صنایع (کلیه گرایشها به استثناء رشته های صنایع غذایی)
سوزنبان
نگهبان
ایستگاه
دیپلمریاضی و فیزیک، علوم تجربی، برق(کلیه گرایش ها)، مکانیک (اتومکانیک، ماشین ابزار، طراحی صنعتی) عمران، کامپیوتر(کلیه گرایش ها به استثناء رشته های شاخه گرافیک کامپیوتر)
تذکرات (۱):

۱. دارندگان مدارک تحصیلی مندرج در جدول شماره ۱ صرفا مجاز به ثبت نام خواهند بود.
۲. در این آزمون صرفا داوطلبان بومی مجاز به شرکت می باشند لذا متقاضیان باید سعی کنند تا محدوده جغرافیایی مورد تقاضای خود را بر اساس شرایط بومی (شهرستانهای محدوده ایستگاه های راه آهن)، انتخاب نمایند.
۳. داوطلبان چنانچه از شرایط ایثارگری برخوردارند ضروری است در تقاضانامه ثبت نام نسبت به تکمیل فیلد مربوطه اقدام نمایند.فرزندان شهدا، برادر شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر به شرط ارائه مستندات ایثارگری تایید شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، از شرط سن، حداکثر تا سقف ۵ سال معاف می باشند.ضمن اینکه این دسته افراد نیز باید شرایط مد نظر شرکت را دارا باشند.
۴. بکارگیری پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نمره و رتبه قبولی از سال ۱۳۹۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۱ به صورت تدریجی می باشد.

تعریف داوطلب بومی

افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند:
الف- محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب با محدوده جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد.
ب- داوطلب حداقل دو مقطع تحصیلی (از ابتدایی تا پایان دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در محدوده جغرافیایی محل مورد تقاضا طی کرده باشد.
تذکر: سکونت در محل جغرافیایی مورد تقاضا، بدون داشتن یکی از شرایط بند “الف”یا “ب”به منزله بومی بودن تلقی نمی گردد.

شرایط عمومی

۱-۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
۱-۲- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱-۳- نداشتن منع بکارگیری و نداشتن سوء پیشینه به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح.
۱-۴- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی.
۱-۵- داشتن شرایط فیزیکی مورد نظر و سلامت کامل جسمانی و روانی متناسب با شغل برابر استانداردهای مورد نظر شرکت.

 شرایط اختصاصی

۲-۱- سن:
– در مشاغل لکوموتیوران، متصدی ترافیک و سوزنبان حداکثر سن مجاز با دارا بودن کارت پایان خدمت ۲۸ سال تمام (۱۳۷۱/۰۱/۰۱) و با دارا بودن معافیت دائم غیر پزشکی ۲۶ سال تمام (۱۳۷۳/۰۱/۰۱) می باشد.
– در شغل نگهبان ایستگاه حداکثر سن مجاز با دارا بودن کارت پایان خدمت ۲۶ سال تمام (۱۳۷۳/۰۱/۰۱) و با دارا بودن معافیت دائم غیر پزشکی ۲۴ سال تمام (۱۳۷۵/۰۱/۰۱) می باشد.

۲-۲- سابقه:
داوطلبانی که دارای سابقه خدمت در مجموعه سیرو حرکت راه آهن یا واحد های تعمیراتی ناوگان و مشاغل زیر ساخت ریلی، می باشند حداکثر تا ۴ سال به سقف سنی افزوده می گردد. (با ارائه سوابق بیمه ای مرتبط و تایید شده توسط سازمان تامین اجتماعی)

مفاد آزمون کتبی

۳-۱- مشاغل لکوموتیوران، متصدی ترافیک و سوزنبان
– سوالات دروس عمومی شامل: اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، مبانی کامپیوتر، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
– سوالات دروس تخصصی:
– برای شغل لکوموتیوران: ریاضی و آمار، مبانی فیزیک، مبانی مکانیک، مبانی برق و الکترونیک
– برای شغل متصدی ترافیک و سوزنبان: ریاضی و آمار، مبانی مکانیک، مبانی برق و الکترونیک و مبانی مدیریت

– سوالات شایستگی شغلی عبارتست از:
مهارتها، توانمندی ها، الگوهای رفتاری و نگرش های مورد نیاز شغلی

– تعداد سوالات آزمون: تعداد ۱۷۰ سوال به تفکیک ۶۰ سوال برای دروس عمومی (برای هر درس ۱۰ سوال)، ۶۰ سوال برای دروس تخصصی (برای هر درس ۱۵ سوال) و ۵۰ سوال برای شایستگی شغلی، در نظر گرفته شده است.

۳-۲- نگهبان ایستگاه
– سوالات دروس عمومی شامل: ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان عمومی انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
– سوالات دروس تخصصی: مبانی ریاضی، مبانی فیزیک، مبانی کامپیوتر، مبانی برق و الکترونیک
– سوالات شایستگی شغلی عبارتست از:
– مهارتها، توانمندی ها، الگوهای رفتاری و نگرش های مورد نیاز شغلی

– تعداد سوالات آزمون: تعداد ۱۱۰ سوال به تفکیک ۴۰ سوال برای دروس عمومی (برای هر درس ۱۰ سوال)، ۴۰ سوال برای دروس تخصصی (برای هر درس ۱۰ سوال) و ۳۰ سوال برای شایستگی شغلی، در نظر گرفته شده است.
تبصره:
– کلیه سوالات آزمون به صورت چهارگزینه ای می باشد.
– هر سه پاسخ اشتباه معادل یک نمره منفی در نظر گرفته می شود.

 
نحوه و مهلت ثبت نام در آزمون

داوطلبان از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ حداکثر تا پایان روز ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند.
– مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن
– واریز مبلغ ۵۳۰،۰۰۰ ریال (پانصد و سی هزار ریال) به صورت الکترونیکی به عنوان حق ثبت نام در آزمون

نکته: وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید.

– بارگذاری عکس اسکن شده (حجم نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت باشد)
– بارگذاری تصویر اسکن شده اصل مدرک تحصیلی (حجم نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد)
تذکر: ارسال تصویر اصل مدرک تحصیلی الزامی می باشد (داوطلب در صورت قبولی در آزمون کتبی ملزم می باشد اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی خود را ارائه نماید در غیر این صورت به هیچ وجه معرفی نامه های تحصیلی به حوزه نظام وظیفه، گواهی های موردی و… ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر مرحله از آزمون، از ادامه فرایند حذف خواهد شد)
– بارگذاری تصویر اسکن شده کارت پایان خدمت (حجم نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد)
– بارگذاری تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه (حجم نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد)
– بارگذاری تصویر اسکن شده مستندات بومی بودن در صورتیکه داوطلب، “بومی محل تولد” نباشد(حجم نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد)
– بارگذاری تصویر اسکن شده کارت ایثارگری (حجم نباید بیشتر از ۱۰۰ کیلوبایت باشد)
– ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت مشاغل عملیات (ریلی) شرکت پویا نوین سبز به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری ۶ رقمی پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی
– دریافت کارت ورود به جلسه، براساس اعلام زمان و مکان برگزاری آزمون در سایت مذکور
تبصره ۳: داوطلبان گرامی در مرحله ثبت اینترنتی اطلاعات دقت نمایند، مسئولیت درستی اطلاعات ثبت شده به عهده داوطلب می باشد.

داوطلبان می بایست پس از ثبت نهایی اطلاعات و دریافت کد رهگیری ۶ رقمی نسبت به تایید نهایی ثبت نام خود اطمینان حاصل نموده و جهت چاپ صفحه تائیدیه نهایی ثبت نام خود، اقدام نمایند.
تبصره ۴: هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در یک شغل درخواستی را دارد.

تذکرات (۲):

– عدم دریافت کد رهگیری ۶ رقمی به منزله عدم تکمیل ثبت نام داوطلب می باشد.
– شماره تلفن همراه ثبت شده در تقاضانامه، ملاک اطلاع رسانی پیامک به داوطلب می باشد. لذا در ثبت شماره اعلامی، دقت لازم صورت پذیرد. ضمنا مسئولیت هر گونه تغییر، خاموش بودن شماره ثبت شده و …. به عهده داوطلب می باشد.
– چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی، ثبت نام و اقدام به شرکت در آزمون نماید، با محرز شدن عدم صحت مندرجات ثبت شده از سوی داوطلب، حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار، موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
– بدیهی است قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه ها به منزله تایید نهایی نمی باشد بلکه مراحل آزمون شامل قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه علمی – تخصصی، معاینات طب کار و روانسنجی و گزینش صلاحیت های اخلاقی و … می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر یک از مراحل قید شده از ایشان جهت شرکت در مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
– این آگهی ارتباطی با جذب نیرو در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ندارد.

زمان برگزاری آزمون

– زمان دریافت کارت ورود به جلسه و تاریخ و مکان برگزاری آزمون متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.
– داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۲۲۲۶۴۴۷۱ ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

جهت مشاهده جدول توزیع فراوانی نیازها به تفکیک محدوده جغرافیا اینجا کلیک نمایید
جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک کنید